Därför är små scener så bra

Små scener ger stora upplevelser!

 • Når andra grupper av människor

 • Närhet

 • Påverkar på ett annorlunda och viktigare sätt

 • En unik upplevelse

 • Arbete åt kulturarbetare

 • Engagerar många

 • Kulturarvet bevaras och hålls levande

 • Nackdelar med stora scener och arenor  klicka

 • Små scener är regionalt och lokalt viktiga
   

 • Socialt viktig, du träffar grannar som du annars inte skulle träffat.
   

 • Socialt viktig, ensamma människor får kontakt. ​​

 • Den kulturella kommunikationen i närheten skapar kvalitetsupplevelser

Tillbaka till Servicestationen