Kampanj för scenkonst.

TEATER ÄR OMVÄLVANDE

GÅ TILL TEATERN

Film är bäst på bio, det vet alla, men de vet inte att drama är bäst på teater. De som varit på en  scen med levande människor märker att de blir berörda på ett helt annat sätt än när de sitter hemma i TV-soffan.

Nu ska vi tala om för hela svenska folket att de måste besöka de små och medelstora scenerna eftersom det alltid är omvälvande att se levande människor på scen. Överväldigad blir man av scenkonst oberoende av om man gillar föreställningen eller inte. Det är alltid härligt att bli överväldigad.

Därför har vi bestämt oss för att initiera en kampanj som ska få fler att gå till de små och medelstora scenerna. Om många är med växer publiken. Det enda du behöver göra är att använda devisen "Teater är omvälvande. Gå till teatern", eller någon av de andra deviserna med samma innebörd, när du tycker att det passar.

Så här genomför vi kampanjen

 1. Initiativet är taget av Svensk Musik och Teater
   

 2. Alla andra scenkonstnärer och arrangörer är välkomna att delta, de beslutar själva hur de vill använda budskapet.
   

 3. Vi bjuder aktivt in följande institutioner genom att skriva ett brev och fråga om de vill skriva under på devisen.
  Följande inbjöds i april 2018: Scensverige, Riksteatern, Kulturdepartementet, Musikverket, Dramaten, Unga Klara, Stadsteatrarna i Stockholm, Malmö, Göteborg, Helsingborg, Uppsala. Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund, Svensk Jazz, Musikcentrum.Samt en öppen inbjudan i vårt ordinarie informationsbrev.
   

 4. Följande har svarat: Kulturdepartementet, Riksteaterföreningen i Kungsör. Elfviks Gårds Kultur Magasin. Med flera. Tack för glada tillrop!
   

 5. Organisationer kommer att använda deviserna och budskapet när de tycker att det är lämpligt.
   

 6. På sikt nöts budskapet in hos allmänheten

Tillbaka till Servicestationen    

   

Tips från de som är med:

Det har kommit in förslag på olika "deviser" med samma funktion och innebörd. De kan tillexempel användas av musik-, jazz- och dansarrangörer:

SMÅ SCENER GER STORA UPPLEVESER

och

MUSIK ÄR BÄST PÅ SCEN

och

JAZZ ÄR OMVÄLVANDE - KOM OCH LYSSNA

och

TEATER ÄR OMVÄLVANDE - KOM TILL FOLKETS HUS

och

TEATER ÄR OMVÄLVANDE - KOM TILL BYGDEGÅRDEN

 

 

Kungsörs Teaterförening skrev så här:

Jag tyckte er  lilla svarta folder som kom om ert utbud hade en så klatschig start – Teater är omvälvande.

Sedan nappade vår lokala tidning och skrev en massa bra. 

De använde följande text i en annons:

Omedelbar scenkonst är omvälvande - boka in höstens datum i din almanacka.

Kulturdepartementet skrev så här:

Vi har mottagit ditt brev om en nationell kampanj för scenkonst.

Tack för informationen, och för att du har tagit initiativ till att få fler att ta del av scenkonst.

Med vänlig hälsning. Lisa Poska

Departementssekreterare, Enheten för konstarterna, Kulturdepartementet, Regeringskansliet

Sädesmagasinet

Använder "Små scener ger stora upplevelser" under bilden på sitt hus på hemsidan. Som en logga.

Svensk Musik och Teater 

 

Använder devisen i annonsering, på hemsidan, i informationsbrev, i broschyrer och där det är lämpligt.

Tillbaka till Servicestationen