Miljö, hållbart samhälle m m

Vi klimatkompenserar för resor!

Från den 1 januari 2021

Klimatkompensation ersätts med Klimathjälp.

Tanken med klimatkompensation är att man ska, på något sätt, lagra lika mycket kol som man släpper ut. Nackdelen med ett sådant tänkande är att man kanske känner det som att ”då är det bara att köra på”.

Egentligen behöver vi omedelbart sluta att släppa ut koldioxid och se till att det lagras mer kol/koldioxid än vi släpper ut.

Vi har därför beslutat att sluta kalla det för klimatkompensation och i stället erbjuda arrangören att avsätta tjugo kronor per körd mil till ”klimathjälp”. Då gör pengarna nytta utan att ge tillåtelse till koldioxidutsläpp. Det blir mer en välmotiverad ”straffskatt”, anser vi.

Kolet lagras genom att skog som skulle avverkats ges ett långvarigt genom Naturarvet.

Från och med den 1 november 2020

erbjuder vi alla arrangörer att klimatkompensera för arrangemangets resor.

Det går till på det viset att vi frågar arrangören om de vill klimatkompensera med 20 kr per mil. Pengarna går till Naturarvet som köper upp gammal skyddsvärd skog som binder koldioxid. Som extrabonus är det också skog som är viktig för den biologiska mångfalden.

Beloppet är uträknat i samarbete med Naturarvet. Självklart kan man räkna på många olika sätt, men vi bedömer att uträkningen är bra och att detta är det bästa sättet att klimatkompensera just nu. Hur vi gör rent praktiskt tar vi i samband  med bokningen.

Miljö
 

Störst miljönytta kan vi göra genom att sprida hållbarhets- och miljökunskap i våra föreställningar.

Genom konstens alla olika uttryckssätt påverkas samhället, mycket mer än vad de flresta inser.

Vår teater har en tydlig miljöprofil där vi väljer att i möjligaste mån använda miljömärkta scenkläder och scenografi, utan PFAS.
Transporter gör vi med Preems diesel som innehåller HVO framställd på tallolja och aldrig innehåller palmolja. Vi har inte råd med elbil, även av praktiska skäl, eftersom vi ofta reser långa sträckor. Vi fyller bilen. Väljer tåg framför flyg, om vi flyger så ”klimatkompenserar” vi så gott det går.
Vi informerar underleverantörer om våra miljöönskemål

Vi driver sajten Miljötrappan. En praktisk hjälp i miljöarbetet. www.miljotrappan.se    

ARTISTER FÖR MILJÖN Erik Winqvist sitter i styrelsen klicka    

Video, därför är jag med i Artister för Miljön klicka    

Läs om vårt utbud för miljöorganisationer klicka   

Integration, flyktingmottagning, jämställdhet, m m.


Vår viktigaste påverkan gör vi genom våra val av manus. Alla våra föreställningar tar ställning som visas bland annat i manuset för ”Det blir bättre” ur manuset citerar vi ”Då finns den plötsligt där min empati, min kärlek…..och vi och dom blir till du och jag”.

 

Störst nytta kan vi göra genom våra föreställningar.

Genom konstens alla olika uttryckssätt påverkas samhället, mycket mer än vad de flresta inser.


Vi stöder arrangörer som bjuder in nyanlända, även ekonomiskt.
Jämställdhet är viktigt både när det gäller minoriteter och mellan könen. Vi ser till så att även männen får möjlighet att ta ansvar för sina barn, men viktigast är våra val av manus och manusbearbetningen som ständigt pågår och utvecklas med mer kunnande.


Vår kommande föreställning kommer att tydliggöra och diskutera individens personliga ansvar.

Vi driver konstprojektet FESTALIUS om det goda samhället, en realistisk framtids utopi. En vision.

www.braframtid.se   

Pressmeddelande

​Liten teater tar ansvar för miljö och integration.

Alla kan dra sitt strå till stacken, nu har en liten ”indieteater” tagit en frontplats i kampen för en bra miljö. Winkir Musik och Teater har identifierat var de kan göra mest nytta och uppmanar nu de stora teatrarna att bli tydligare med sitt miljöarbete. Viktigast är manusutveckling. ”där är många teatrar bra, vi i kulturlivet går ofta först och gör ett utmärkt arbete, men vad gör teatrarna med PFASimpregnerad scenografi och vilka källor utesluts när de använder HVO för sina transporter?” undrar Erik Winqvist

Se reportage på TV4s Nyheterna klicka här    

Se sju minuters film som vi gjort tillsammans med Greenpeace  klicka här   

Se den korta kampanjfilmen som publicerats av Greenpeace  
klicka här   

Se mer på "Politisk teater och konstprojekt" 
och våra programförslag för miljöorganisationer 

Erik_Winqvist-12 foto Edward Beskow (2).
Erik_Winqvist-1 foto Edward Beskow (2)
Erik_Winqvist-18 foto Edward Beskow (2).
Erik 3_edited_edited
Gun Almryd
Poster - Leve texten - LOW
eriksol
Erik Winqvist o Tobias Grenholm
logg bild
Edited Image 2016-05-30 17-43-28
715x
Poster - Skog och saxofon - webb - (v2).
Det_blir_bättre_regi
Erik_Winqvist._Foto_Anton_Bäckman_(2)
SVT+skratt
E4E18 - spirit
Teater är omvälvande
Erik_Winqvist-4  foto Edward Beskow (2).

 Musik är bäst på scen 

 Teater är omvälvande 

© 2019 Svensk Musik och Teater AB. info@winkir.se   

Telefon: 0708 77 66 67