På UR förlag

Mina bästa sidor är ordblinda, av Erik Winqvist, 2010.

Med "Liten dyslektisk diktsamling".

 

På Nomen förlag

Dags för lycka, av Erik Winqvist, 2009.

Mina vänners syn på livet, 2014.

 

På Recito förlag

Oord, en diktsamling, av Erik Winqvist, 2008. (slut på förlaget)

 

 

 Musik är bäst på scen 

 Teater är omvälvande 

© 2019 Svensk Musik och Teater AB. info@winkir.se   

Telefon: 0708 77 66 67

www.musikochteater.se 

Utopiportalen www.braframtid.se

Erik Winqvists utopi www.festalius.se

En praktisk hjälp i miljöarbetet www.miljotrappan.se