top of page
Sök
  • Svensk Musik och Teater Winqvist

Till kulturtjänstemän och politiker

För att ha ett levande kulturliv som utnyttjas av många människor så behövs det kloka politiska beslut. Detta är ett kulturpolitiskt inlägg som syftar till att det ska produceras mer fantastisk scenkonst och att denna scenkonst ska nå allt fler människor. Avsändare: Winkir Musik och Teater, se längst ner.

Kulturpolitik

Det finns flera tusen små scener i Sverige, Riksteatern, Folketshus, Fria grupper och många fler. Dessa scener sprider scenkonst och förmedlar nära och innerliga kulturupplevelser. Situationen för fria grupper är som den alltid varit, pressad. Det som oroar mig mer är att antalet föreställningar och publikunderlaget långsiktigt minskar. Det är färre människor som söker sig till den fria scenkonsten på de små scenerna.

Kvaliteten på scenkonst i Sverige är ofta hög och det är bra. Situationen för artisterna är svår, de flesta professionella artisterna behöver biinkomster för att klara sin ekonomi, det kan vi leva med för vi brinner för konsten.

De små scenerna är på väg att utplånas. Då inställer sig frågan om det gör något? Behövs de små scenerna? På denna fråga svarar jag otvetydigt, ja de behövs. Att gå på en föreställning i en liten lokal är en fantastisk upplevelse och uppskattas stort av besökarna.

Varför kommer då inte fler till de små scenerna? Svaret är enkelt, det beror på att de inte vet om att vi finns och att det inte är tillräckligt trendigt/statushöjande.

Detta går att åtgärda med kulturpolitik.

Vad har gjorts hittills?

Jag vill inte kritisera pågående och genomförda projekt, alla gör väl någon nytta, men de bygger på tjänstemäns och politikers tryckande, de får en idé som de genomför. Det kan vara allt från att bygga ett hus till att försöka styra turnerandet. Hur välutbildade och välmenande dessa tjänstemän än är så är det inte detta som behövs.

Det behövs åtgärder som ser till att det kommer mer publik till de små scenerna och att den typen av kultur- och konstutövande blir statushöjande och socialt ”hypat”.

Övergången från tablå-TV till app-TV innebär stora förändringar. Det är en stor möjlighet för scenkonsten eftersom det blir naturligare för publiken att lätta från TV-soffan. Detta ska utnyttjas.

Ett axplock av några konkreta förslag.

Det bör finnas en landsomfattande app, precis som det finns för biografer. Där du enkelt och häftigt finner det professionella utbudet. Det ska vara lika lätt att gå på scenkonst som att gå på bio.

Arrangörer, ofta ideella föreningar, ska inte belastas med hyror.

Arrangörer ska få marknadsföringsstöd.

”Garantifonden för små scener” ska ges möjlighet att utöka sin verksamhet. Garantifonden ger ekonomisk trygghet åt professionella artister och möjliggör för arrangörer att arrangera fler föreställningar.

Initiativ som ”Teaterlistan” och ideella föreningar ska uppmuntras.

Erik Winqvist Winkir Musik och Teater www.winkir.se

Winkir Musik och Teater är en frigrupp som genomför mellan femtio och åttio föreställningar per år, mestadels på turné. Våra föreställningar vänder sig till vuxenpublik. Vi sysselsätter mellan fem och tio skådespelare och musiker på deltid som frilansare. Våra föreställningar brukar få bra kritik och uppskattas av publiken. Vi är medlemmar ibland annat Scen Sverige, Svensk Jazz, Teaterförbundet, Musik Centrum, YTF, m.fl.

8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page