Sök
  • Svensk Musik och Teater Winqvist

LOWER EAST MANHATTAN PROJECT till Folk och Kultur.

Det är nu klart att LOWER EAST MANHATTAN PROJECT kommer att spela på lördagskvällen under det nationella kulturmötet i Eskilstuna. Gruppen letar i jazzens rötter och låter det sammansvetsas med nya och gamla influenser då skapar gruppen något som förvånar och överraskar publiken ofta genom att noga förklara vad de gör och att involvera publiken. www.lowereastmanhattanproject.com

Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Första konventet äger rum 7 – 10 februari 2018 i Munktellstaden, www.folkochkultur.se

5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla