Priser

Från 1 mars 2019

Kulturevenemang

Företagsevenemang finner du längst ner på sidan

                      Ordinarie pris                        Ideella föreningar*
                     
Två artister       11 600                                   9 500
Tre artister        17 400                                 14 500
Fyra artister      23 200                                 18 700
Fem artister      29 000                                 24 800
 
*Ideella föreningar är Riksteaterföreningar, Folketshusföreningar och liknande.
​​
 • THE ULTIMATE TOUR: Två till fem artister
 • LEVE TEXTEN: Två till fem artister.
 • DET BLIR BÄTTRE: Två till fem artister.
 • TED GÄRDESTAD -SÅNGERNA OCH LIVET: Två till fem artister.
 • DOM SOM KÄNDE LIVET: Två till tre artister.
 • LOWER EAST MANHATTAN PROJECT: Tre artister
 • ANGELIC  OX: Två artister, på större scener tillkommer kostnader.
 • SKOG OCH SAXOFON: Orindarie pris 8 000 kr på större scener tillkommer kostnader.
Resekostnader, övernattning (vi bor gärna billigt i dubbelrum med extrasäng). Bil 32 kr per mil. Moms tillkommer på resekostnader och vid speciella tillfällen.
Normalt ingår ljud och ljus, men det beror på lokalen.

Ibland arrangerar vi tillsammans med lokala arrangörer.

Då ansvarar den lokala arrangören för marknadsföring och lokal, samt garanterar ett antal sålda biljetter.

Så hör brukar det se ut:
 • Arrangören ansvarar för marknadsföring genom ordinarie kanaler, affischering, e-post m.m.
 • Arrangören säljer biljetter och tar emot bokningar.
 • Arrangören sköter serveringen.
 • Arrangören garanterar minst: 
  • Sextiofem biljetter när vi är tre artister. 
  • Femtio om vi är två artister. 
  • Åttio om vi är fyra artister.
  • Nittofem om vi är fem artister.
 • Vi får 160 kr per biljett. (Rekommenderar ett biljettpris på 180 - 250 kr).
 • Säljs fler biljetter än de garanterade så delar arrangören och vi på de överstigande, (normalt  140 kr till oss).
 • Arrangören får avboka arrangemanget 1½ månad innan satt datum.
 • Gäller inom en radie av 20 mil från Stockholm, längre bort tillkommer resekostnader.

Normalt ingår ljud och ljus, men det beror på lokalen.
Beräkning av reskostnader:
Hotell. Vi bor gärna i dubbelrum och med extrasäng så att vi får ner boendekostnaden. Billiga boenden går bra.
Resor. Normalt utgår vi från Stockholm i en bil á 32 kr per mil. Vi brukar kunna klämma in fyra artister och utrustning i samma bil! Ibland tillkommer kostnader för en bil från Örebro och då reser vi så smart som möjligt. Om vi måste ta tåg eller flyg så har vi inga pålägg, vi fakturerar den faktiska kostnaden. Allt för att spara pengar åt arrangören.
Traktamente. Vi tar endast 100 kr per person och dag.
Ljud, ljus, instrument. Så länge vi kan använda vår egen utrustning så bjuder vi på det.
Vid speciella tillfällen, be om offert.​

Företagsevenemang

 

Priset på företagsevenemang varierar beroende på utformning och tidpunkt. Ring så diskuterar vi.

 Begär offert!

Tillbaka till kontakt

 Musik är bäst på scen 

 Teater är omvälvande 

© 2019 Svensk Musik och Teater AB. info@winkir.se   

Telefon: 0708 77 66 67